Zarządzanie nieruchomościami

Nieruchomości mieszkaniowe

Oferta zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi to sprawna obsługa Wspólnot Mieszkaniowych jak również innych podmiotów o charakterze mieszkaniowym. Obejmuje ona wszystkie aspekty zarządzania nieruchomością, z w szczególności:,

 • nadanie numeru Nip i Regon dla Wspólnoty
 • przejęcie dokumentacji dotyczącej nieruchomości od dewelopera lub poprzedniego administratora
 • zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawy mediów, ochrony i innych dotyczących sprawnego funkcjonowania nieruchomości
 • założenie i prowadzenie rachunku bankowego dla Wspólnoty, rozliczanie właścicieli lokali przez rachunek bankowy
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej ewidencji lokali, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów finansowo księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami podjętymi przez właścicieli
 • prowadzenie rozliczeń właścicieli lokali, wnoszących zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy
 • indywidualne rozliczanie mediów – zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz książki obiektu budowlanego
 • zlecanie przeglądów rocznych i pięcioletnich
 • prowadzenie bieżącej analizy finansowej nieruchomości
 • windykacja należności z tytułu opłat od właścicieli jak również należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości – dochodzenie należności na drodze sądowej oraz w postępowaniu upominawczym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Wspólnoty
 • przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej – przygotowywanie projektów Uchwał, list do głosowania
 • prowadzenie korespondencji Wspólnoty Mieszkaniowej
 • dbałość o estetykę nieruchomości i jej otoczenia
 • reprezentowanie nieruchomości przed organami
 • doradztwo prawne i techniczne dotyczące nieruchomości
 • nadzór nad wykonywaniem umów
 • utrzymanie czystości w budynku i na terenie zewnętrznym nieruchomości

Nieruchomości komercyjne

Głównym celem zarządzania nieruchomościami komercyjnymi jest stworzenie możliwości generowania jak najwyższych zysków dla właściciela. Oferta dotycząca powierzchni komercyjnych obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie analiz zyskowności nieruchomości
 • opracowywanie i zarządzanie budżetem operacyjnym
 • zarządzanie powierzchnią przeznaczoną na wynajem
 • monitorowanie finansów pod względem płynności oraz należności
 • negocjowanie i podpisywanie umów dotyczących wynajmu powierzchni użytkowej
 • zawieranie w imieniu właściciela umów na dostawy mediów i innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wynajmowanej powierzchni
 • prowadzenie bieżącej analizy finansowej nieruchomości
 • wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i maksymalizacji osiąganych zysków