Ceny

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Koszt wyceny, doradztwa, konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości i jest każdorazowo ustalany indywidualnie z klientem w zależności od następujących czynników: charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny, terminu i warunków wykonania czynności niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego, stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Wynagrodzenie za zarządzanie wraz z usługami księgowymi i administracyjnymi ustalane jest każdorazowo w drodze negocjacji, a ostateczna cena zależna jest od wielu czynników, w tym od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego i wyposażenia w różnego rodzaju instalacje i urządzenia, sytuacji prawnej oraz oczekiwań samych właścicieli.

Koszt wykonania Planu Zarządzania Nieruchomością jest każdorazowo ustalany indywidualnie w zależności od nieruchomości której dotyczy.