Wycena nieruchomości

2016-09-19 19:47:24

Podstawowym celem działalności firmy w zakresie wyceny nieruchomości jest określanie wartości:

nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych, nieruchomości zabudowanych, nieruchomości komercyjnych, nieruchomości zabytkowych, ograniczonych praw rzeczowych i innych.

Zapewniam wysoką jakość realizowanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  i standardami zawodowymi. Moją pracę cechuje bezstronność, terminowość oraz profesjonalizm.